تور : نمایشگاه پائیزه گوانگجو 2016 چین


نوع : تور خارجی
توضیحات نمایشگاه پائیزه گوانگجو 2016 چین

آوای گردشگران یاس مجری تور چین

 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و تورهای لحظه آخری لطفا با همکاران ما تماس حاصل نمایید

 

34 00 64 88 021


هتل ستاره گروه فاز تاریخ پرواز تاریخ پرواز به میلادی اقامت سفر دونفر - هرنفر یک نفر
یک 1 26 مهر - 15 مهر 06OCT -17 OCT 10 شب 10 شب گوانگجو 4950000 6250000
دو 1 26 مهر - 15 مهر 06OCT -17 OCT 10 شب 10 شب گوانگجو 5200000 6600000
سه 1 26 مهر - 15 مهر 06OCT -17 OCT 10 شب 3 شب شنزن ، 7 شب گوانجو 5400000 6800000
چهارم 1 26 مهر - 18 مهر 09OCT - 17 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 4800000 5850000
پنجم 1 26 مهر - 18 مهر 09OCT - 17 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 5000000 6100000
ششم 1 28 مهر - 20 مهر 11OCT - 19 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 5950000 6950000
هفتم 1 28 مهر - 20 مهر 11OCT - 19 OCT 7 شب 2 شب شنزن ، 5 شب گوانجو 6300000 7350000
هشتم 1 28 مهر - 20 مهر 11OCT - 19 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 6500000 7950000
نهم 1 29 مهر - 21 مهر 12OCT - 20 OCT 7 شب 2 شب شنزن ، 5 شب گوانجو 7100000 8750000
دهم 1 29 مهر - 21 مهر 12OCT - 20 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 5950000 6990000
یازدهم 1 29 مهر - 21 مهر 12OCT - 20 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 5950000 7100000
دوازده 1 29 مهر - 21 مهر 12OCT - 20 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 6550000 8100000
سیزده 1 30 مهر - 22 مهر 13OCT - 21 OTC 7 شب 7 شب گوانجو 6100000 7250000
چهارده 1 30 مهر - 22 مهر 13OCT - 21 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 6100000 7150000
پانزده 1 30 مهر - 22 مهر 13OCT - 21 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 6650000 8200000
شانزده 2+1 7 آبان - 25 مهر 16OCT - 28 OCT 11 شب 11 شب گوانجو 6450000 8100000
هفده 2+1 7 آبان - 25 مهر 16OCT - 28 OCT 11 شب 3 شب گوانجو، 2 شب شنزن، 6 شب گوانجو 6850000 8450000
هیجده 2+1 7 آبان - 25 مهر 16OCT - 28 OCT 11 شب 11 شب گوانجو 6450000 8100000
نوزده 2+1 7 آبان - 25 مهر 16OCT - 28 OCT 11 شب 3 شب گوانجو، 2 شب شنزن، 6 شب گوانجو 7250000 9100000
بیست 2+1 7 آبان - 25 مهر 16OCT - 28 OCT 11 شب 11 شب گوانجو 7350000 9850000
بیست و یک 2 5 آبان - 27 مهر 18OCT - 26 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 5500000 6700000
بیست و دو 2 5 آبان - 27 مهر 18OCT - 26 OCT 7 شب 2 شب شنزن ، 5 شب گوانجو 5750000 6900000
بیست و سه 2 5 آبان - 27 مهر 18OCT - 26 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 5500000 6700000
بیست و چهار 2 6 آبان - 28 مهر 19OCT - 27 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 5650000 6800000
بیست و پنج 2 6 آبان - 28 مهر 19OCT - 27 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 6150000 7800000
بیست و شش 2 7 آبان - 29 مهر 20OCT - 28 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 5650000 6800000
بیست و هفت 2 7 آبان - 29 مهر 20OCT - 28 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 5650000 7100000
بیست و هشت 2 7 آبان - 29 مهر 20OCT - 28 OCT 7 شب 7 شب گوانجو 6150000 7800000
بیست و نه 3+2 12 آبان - 2 آبان 23OCT - 02 NOV 9 شب 9 شب گوانجو 5700000 6850000
سی 3+2 12 آبان - 2 آبان 23OCT - 02 NOV 9 شب 9 شب گوانجو 5800000 6950000
سی و یک 3+2 12 آبان - 2 آبان 23OCT - 02 NOV 9 شب 4 شب گوانجو، 2 شب شنزن، 3 شب گوانجو 6200000 7600000
سی و دو 3+2 12 آبان - 2 آبان 23OCT - 02 NOV 9 شب 4 شب گوانجو، 2 شب شنزن، 3 شب گوانجو 6500000 7950000
سی و سه 3+2 14 آبان - 4 آبان 25OCT - 04 NOV 9 شب 9 شب گوانجو 5500000 6600000
سی و چهار 3+2 14 آبان - 4 آبان 25OCT - 04 NOV 9 شب 9 شب گوانجو 5800000 7200000
سی و پنج 3+2 14 آبان - 4 آبان 25OCT - 04 NOV 9 شب 2 شب گوانجو، 2 شب شنزن، 5 شب گوانجو 6200000 7100000
سی و شش 3+2 14 آبان - 4 آبان 25OCT - 04 NOV 9 شب 9 شب گوانجو 6300000 8200000
سی و هفت 3 17 آبان - 5 آبان 26OCT - 07 NOV 11 شب 11 شب گوانجو 5000000 6100000
سی و هشت 3 17 آبان - 5 آبان 26OCT - 07 NOV 11 شب 11 شب گوانجو 5200000 6500000
سی و نه 3 17 آبان - 5 آبان 26OCT - 07 NOV 11 شب 2 شب شنزن ، 9 شب گوانجو 5750000 7200000
چهل 3 17 آبان - 5 آبان 26OCT - 07 NOV 11 شب 11 شب گوانجو 6000000 8200000
چهل و یک 3 14 آبان - 6 آبان 27OCT - 04 NOV 7 شب 7 شب گوانجو 4800000 5600000
چهل و دو 3 14 آبان - 6 آبان 27OCT - 04 NOV 7 شب 2 شب شنزن ، 5 شب گوانجو 5200000 6200000
چهل و سه 3 14 آبان - 6 آبان 27OCT - 04 NOV 7 شب 7 شب گوانجو 5450000 6900000
چهل و چهار 3 17 آبان - 9 آبان 30OCT - 07 NOV 7 شب 7 شب گوانجو 4800000 5500000
چهل و پنج 3 17 آبان - 9 آبان 30OCT - 07 NOV 7 شب 7 شب گوانجو 5000000 5800000
چهل و شش 3 17 آبان - 9 آبان 30OCT - 07 NOV 7 شب 7 شب گوانجو 5100000 6400000
چهل و هفت 3 17 آبان - 9 آبان 30OCT - 07 NOV 7 شب 5 شب گوانجو، 2 شب شنزن 5200000 6100000