تور : تور هوایی مشهد مقدس (2شب و 3 روز)


نوع : تور داخلی
توضیحات تور هوایی مشهد مقدس (2شب و 3 روز)

تور مشهد همه روزه

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از تورهای زمینی و همچنین تورهای لحظه آخری لطفا با همکاران ما تماس حاصل نمایید.

88640034 021


هتل ستاره منو بزرگسال خردسال 2 - 6 کودک زیر 2 سال شب اضافه خدمات رایگان هتل
F.B 345.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 35.000
F.B 365.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 45.000
F.B 370.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 50.000
F.B 375.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 55.000
F.B 420.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 70.000
F.B 420.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 80.000 استخر
F.B 430.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 90.000 استخر-ترانسفر
صبحانه-شام 515/000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 120/000 ترانسفر
F.B 460.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 105.000
F.B 460.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 105.000
F.B 460.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 105.000 ترانسفر
F.B 480.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 105.000
F.B 520.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 650.000 ترانسفر
صبحانه 740/000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 225/000 ترانسفر
F.B 540.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 140.000
F.B 540.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 230.000 ترانسفر
صبحانه 600.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 210.000 ترانسفر
صبحانه 630.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 230.000 ترانسفر
صبحانه 750.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 230.000