تور : تهرانگردی


نوع : تور داخلی
تور پکیج ایرانی (2-4 نفر) ایرانی (5-10 نفر) خارجی (2-4 نفر) خارجی (5-10 نفر) مناطق مورد بازدید
195000 145000 280000 240000 کاخ سعد آباد - کاخ نیاوران - موزه زمان - بازار تجریش
220000 150000 345000 275000 موزه ملی - کاخ گلستان - سر در باغ ملی - موزه جواهرات - بازار تجریش
210000 140000 220000 150000 برج میلاد - شهرک غزالی - موزه ماشین