تور : تور کیش


نوع : تور داخلی
توضیحات تور کیش

تور کیش همه روزه

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از تورهای لحظه آخری لطفا با همکاران ما تماس حاصل نمایید

 

34 00 64 88

 

 

 

 


هتل ستاره منو بزرگسال خردسال 2-6 کودک زیر 2 سال شب اضافه خدمات رایگان هتل
صبحانه 495.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 530.000 ترانسفر
صبحانه 495.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 530.000 ترانسفر
صبحانه 510.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 580.000 ترانسفر
صبحانه 540.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 600.000 ترانسفر
صبحانه 550.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 650.000 ترانسفر
صبحانه 555.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 655.000 ترانسفر
صبحانه 555.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 655.000 ترانسفر
صبحانه 610.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 750.000 ترانسفر
صبحانه 620.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 730.000 ترانسفر
صبحانه 650.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 760.000 ترانسفر
صبحانه 695.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 780.000 ترانسفر
صبحانه-نهار 720.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 810.000 ترانسفر
صبحانه 730.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 850.000 ترانسفر
صبحانه 740.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 810.000 ترانسفر
صبحانه-نهار 805.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 880.000 ترانسفر
صبحانه-نهار 815.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 890.000 ترانسفر
صبحانه-نهار 830.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 895.000 ترانسفر
صبحانه 895.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 970.000 ترانسفر
صبحانه 955.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 1.020.000 ترانسفر
صبحانه 945.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 1.050.000 ترانسفر
صبحانه 1.395.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 1.400.000 ترانسفر