تور : تور کیش


نوع : تور داخلی
توضیحات تور کیش

تور کیش همه روزه

برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از تورهای لحظه آخری لطفا با همکاران ما تماس حاصل نمایید

 

34 00 64 88

 

 

 

 


هتل ستاره بزرگسال خردسال 2-5 سال کودک زیر 2 سال شب اضافه خدمات رایگان هتل
570.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 95.000 صبحانه-استقبال
630.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 145.000 صبحانه-استقبال
640.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 130.000 صبحانه-استقبال
660.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 140.000 صبحانه-استقبال
680.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 150.000 صبحانه-استقبال
735.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 175.000 صبحانه-نهار-استقبال
735.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 200.000 صبحانه-ستقبال
750.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 195.000 صبحانه-نهار-استقبال
795.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 200.000 صبحانه-نهار-استقبال
800.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 220.000 صبحانه-استقبال
820.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 230.000 صبحانه-استقبال
920.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 260.000 صبحانه-نهار-استقبال
935.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 265.000 صبحانه-نهار-استقبال
1.040.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 320.000 صبحانه-استقبال
1.060.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 335.000 صبحانه-استقبال
1.090.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 350.000 صبحانه-نهار-استقبال
1.700.000 فقط هزینه بلیط 10% هزینه بلیط 240.000 صبحانه-نهار-استقبال