نجوای قدر در مدرسه سپهسالار 1395/04/06

شب قدر شب شگفتی هاست و درک چنین شبی میسر نخواهد شد مگر بر پرهیزکاران و صاحبدلان شی زنده داری که زنگار تعلقات دنیوی را از آیینه روح شسته و چشم آنان به تماشای بارش باران رحمت الهی در این شب گشوده می شود.

در شب قدر قرار است دل هایمان ر ا دو پاره کنیم؛ پاره ای از آن را بفرستیم  به شهر بی وفای کوفه که مردمش هیچوقت با مولایمان علی (ع) همراه و همدل نبودند و ریاکاری شان، آنها را واداشت تا سحر نوزدهم رمضان با ضربه شمشیر، فرق علی (ع) را بشکافند؛ ضربه ای که حضرت علی (ع) را از پای درآورد. آری، پاره ای از دل ما در حرم مولایمان برای مظلومیت او می گرید و پاره دیگرش به درگاه خداوندگار میرود تا در شبی که از هزار شب برتر است، در شبی که شب " قدر " است، از خدای مهربان طلب مغفرت کند.

غیر از مسجد بازار و مسجد ارگ تهران، یکی از نفاط تاریخی پایتخت که در آن مراسم احیای باشکوهی برگزار میشود، مسجد و مدرسه عالی شهید مطهری یا همان سپهسالار است. قبل از شروع مراسم احیا، اساتید مدرسه برای حاضران سخنرانی می کنند. مسجد و مدرسه سپهسالار تهران که اکنون جایگاه مدرسه عالی شهید مطهری است و به همین نام خوانده میشود، بزرگترین بنای مذهبی ساخته شده در دوران قاجار و یکی از آخرین درخشش های معماری سنتی ایران تا پیش از فراگیری سبکهای مدرن اروپایی است. بانی این مسجد، میرزا حسین خان سپهسالار، وزیر امور خارجه و سپس صدراعظم ناصر الدین شاه قاجار بود و از او در تاریخ ایران کمابیش به نیکی یاد شده است. سپهسالار، ساخت این مسجد را در سالیان پایانی عمر خود آغاز کرد و چون به سال 1260 خورشیدی در مشهد درگذشت و فرزندی هم نداشت، تکمیل ساختمان مسجد و مدرسه برعهده برادرش میرزا یحیی خان مشیرالدوله قرار گرفت. ساخت این مسجد تا چند دهه بعد ادامه داشت؛ چندان که چند معمار بزرگ دوره قاجار در ساخت آن نقش آفریدند، اما نقشه مسجد را مهندس مهدی خان ممتحن الدوله شقاقی کشید؛ گویا او در طراحی خود، گوشه چشمی هم به مساجد تاریخی شهر استانبول داشته است، زیرا گنبد و منره های متعدد مسجد، بی شباهت به مساجد تاریخی استانبول مانند مسجد سلطان احمد نیست. در مجموع میتوان گفت که مسجد سپهسالار، چشم و چراغ تاریخی شهر تهران و نمونه برجسته ای از هنر و معماری دوره قاجار است. این مسجد و مدرسه آن، شاهد حوادث تاریخی مهمی در دوران مشروطیت بوده و عده ای از بزرگان تاریخ ایران مانند آیت الله سیدحسن مدرس، تولیت آن را برعهده داشته اند.

 

 

 

 

    


آوای گردشگران یاس