صعود به ساوالان از شابیل 1395/04/03

مبدا صعود به ساوالان آبگرم شابیل است. در ماههای صعود اتومبیلهای لاندرور بسیار زیادی در کنار استخر این آبگرم قرار دارند که آماده حمل کوخنوردان به پناهگاه اصلی می باشند. در پایین این آبگرم طبیعت بی بدیل شیروان دره سی قرار گرفته است. این آبگرم مبدا حرکت به مناطق هوشنگ میدانی، جان پناه غربی صعود، طاووس گولی و ییلاقات دامنه سبلان نیز می باشد. مجتمع آب درمانی " شابیل " در 50 کیلومتری مشگین شهر و 25 کیلومتری شهر لارود قرار دارد. چشمه شابیل که در دامنه قله ساوالان و در مسیر صعود به آن واقع شده، دارای دما 49 درجه سانتی گراد و و دبی پنج لیتر در ثانیه است. آب این چشمه در ردیف آبهای معدنی اسید بیکربنات با بی کربناته سدیک قرار دارد و به خاطر وجود مقدار زیادی اسید بی کربنیک، از آب آن برای درمان بیماری های عصبی و پادرد و کمردرد استفاده می شود.

 

 

 

    


آوای گردشگران یاس