چاه مرتاض علی 1395/04/03

در فاصله 2 کیلومتری از گنبد عضد بر فراز کوهستان شمال شرقی شیراز بنای زیبایی به چشم میخورد که تحت عنوان چاه مرتاض علی معروف است. میگویند زمانی زاهدی بنام مرتاض علی در آن مقیم و به عبادت مشغول بوده است. این مجموعه ساختمانی احتمالا از زمان ساسانیان، مورد احترام مردم شیراز بوده است.

این بنا در شمال شهر و در " کوه هفت تن " واقع شده است. در پیرامون چاه مرتاض علی یک عمارت چند اتاقه وجود دارد که برای عبادت عارفان در نظر گرفته شده است. عمق این چاه 3 متر می باشد و دو آب انبار در اطراف آن به چشم میخورد. این ساختمان شامل چند اتاق و 2 آب انبار است و مردم شیراز آنرا مکان مقدسی می دانند و اعتقاد دارند که هرکس 40 شب جمعه یا شنبه در آنجا بماند و چله بگیرد، بعد از هفته چهلم آرزویش برآورده خواهد شد.

درحال حاضر بسیاری از افراد برای برآورده شدن آرزوهایشان در این مکان چله می گیرند. قسمتهای مختلف این بنا با سنگ و گچ ساخته شده و در پاره ای از قسمتهای آن کتیبه هایی از آیات قرآن و احادیث با کاشی دیده می شود. در این مجموعه کوچک ساختمانی پله ای وجود دارد که وقتی از آن پایین روند، به صفحه ای کوچک و تاریک می رسند که با بوریا مفروش شده و محل نیاز و نماز است و فقط به وسیله نور مصنوعی میتواند روشن باشد.

 

 

 

    


آوای گردشگران یاس