دُم دُم سحری بوشهر 1395/04/03

صدای دل انگیز " دُم دُم سحری " هنوز در کوچه پس کوچه های شهر بوشهر در ماه رمضان می پیچد و آوای نیایش سر می دهد. آبی بنوش، گلی گشو و عید تلخک از جمله آیین های مهم استان بوشهر در ماه مبارک رمضان است.

دو مرد، فانوس به دست و " دَمام " به دوش، هنگام سحر در کوچه های شهر می گردند، آواز می خوانند و دَمام می نوازند. این صدای خوش که در کوچه های شهر بوشهر می پیچد، با ضرب آهنگ خاص خودش که در سحرگاهان در تاریکی و سکوت مطلق شب نواخته می شود، مردم را به ادایفریضه مذهبی در سحر دعوت می کند، به گونه ای که روزه داران با شنیدن این صدای خوش آهنگ، خواب از چشمانشان ربوده میشود و خود را برای خوردن سحری آماده میکنند. در گذشته اجرا کنندگان مراسم " دُم دُم سحری " در صبح عید فطر با نواختن دَمام به در خانه ها می رفتند، شعر میخواندند و عید را به اهل خانه تبریک می گفتند، صاحبخانه هم از آنها استقبال کرده، هدیه ای به مناسبت عید به آنها  می داد. این رسم در بوشهر بسیار کمرنگ شده، ولی هنوز در برخی محله های قدیمی بندر، به صورت نمادین اجرا می شود.

آیین " آبی بنوش " یکی دیگر از سنتهای رایج در شهرهای شمالی و حتی جنوبی استان بوشهر است که در آن 10 دقیقه پیش از اذان صبح با پخش نوای " آبی بنوش لعنت حق بر یزید کن / جان فدای تریت پاک شهید پاک کن " از بلندگوی مساجد محله ها، مردم را برای نوشیدن آب پیش از اذان صبح از خواب بیدار می کنند.

 

 

 

 

      


آوای گردشگران یاس