عطر دلپذیر آش " عباسعلی " 1395/04/03

 نوای دلنشین اذان که از گلدسته های فیروزه ای رنگ مسجد جامع کرمانشاه برمی خیزد، کوچه و خیابان کرمانشاه را عطرآگین کرده است و عطر دلپذیر " آش عباسعلی " و " نان روغنی کرمانشاهی " در هنگام افطار، کرمانشاهیان را به گذشته های دور می برد.

آیین " کاسه هامسا " به معنای کاسه همسایه در میان مردم کرد کرمانشاه در ماه رمضان رواج دارد که طی آن، اهل هر خانه ظرفی از غذای افطار خود را به همسایه ها می دهد. در میان مردم کرمانشاه در ماه رمضان غذایی رایج است که آن را " آش عباسعلی " می نامند.این غذا که پیشینه ای 200 ساله دارد، نامش به آن کسی باز می گردد که اولین بار آنرا پخت.

در  آن مواد مغذی چو نگوشت، نخود، لوبیا، عدس، پوره گندم، سبزیجات معطر، روغن کرمانشاهی و ادویه جات می ریزند.

علاوه بر این، شیری نی هایی چون نان برنجی، کاک و نان خرمایی که همه با روغن اعلای کرمانشاهی آماده می شوند نیز در این ماه مبارک، مشتری های خاص خود را دارند.

 

 

 

 

 

      


آوای گردشگران یاس