سحر شد به پا خیزید 1395/04/03

هنوز هم میتوان نوای خوش سحری خوانان را در محلات و دهکده های ییلاقی و قدیمی ایران شنید که روزه داران را به ضیافت الهی فرا می خوانند.

سحری خوانی از جمله رسوم بسیار قدیمی ایرانی ها و از جمله مازندرانی هاست که امروزه به ندرت میتوان آن را در گوشه و کنار این استان به نظاره نشست؛ رسمی که برآمده از سنتهای رمضان و آیینی است.

سید مرتضی، از کسبه و معتمدین روستای " بورخانی " سوادکوه مازندران است، یک یا دو ساعت مانده به اذان، در کوچه های روستا راه می افتد و با صدای خوشش مناجاتی را زمزمه می کند و با کوبیدن به در و پنجره خانه ها، مردم را برای سحر بیدار می کند. این رسم نیکو، سابقه ای طولانی در مازندران دارد؛ سحرخوان برحسب وظیفه ای که میراث اجدادی اش است، مردم را به روزه داری دعوت می کند. در آخر ماه رمضان و روز عیدفطر هم، اهالی روستا هدایایی را درون بقچه ای می پوشانند و به در خانه سحری خوان می برند و اینگونه از زحمات او تشکر می کنند.

 

 

 

 


آوای گردشگران یاس