هنرنمایی رنگ ها در کندلوس 1395/04/05

هنر نمایی نقش ها و رنگ ها در پاییز هزار رنگ روستای کندلوس ، چشم هر بیینده ای را به خود خیره می سازد.این روزها که زندگی شهری و صنعتی سیستم های عصبی و روانی انسان های شهر زده را درگیر خود کرده و مولد انواع بیماریهای روحی و روانی و روان تنی شده است ، در گوشه دیگری از همین کره خاکی و در جایی که سرشار از آهنگ زیبای طبیعت پاییزی در سکوت دلنشین،روح و روان هر انسان را نوازش می کند ،نقش آفرینی همراه با رنگ افشانی هنرمندانه طبیعت، جلوه ای کم نظیر از آرامش واقعی را به نمایش گذاشته است.

پاییز با نمایشی از انواع نقش ها و رنگ های خود ، به روح خسته و زنگار گرفته از زندگی ماشینی لنگر می زند تا لحظه لحظه های عمر خویش را قدر بدانیم و با تدبر و تامل در آفرینش ، راه تعالی و تکامل حقیقی را در پیش بگیریم.

 

     


آوای گردشگران یاس