کاخی برای 19 پادشاه 1395/02/29

شهر پنج هزار ساله پادشاهان نیشابور

نام دیگرش "شادی کاخ"  یا " شادی یاخ" است. یکی از محله های شهر نیشابور که از اوایل قرن سوم هجری مسکونی شد و در طول تاریخ از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و بر اثر زلزله ویران شد.

این محله در گذشته یکی  از محله های اشراف نشین و محل سکونت و زندگی امیران، پادشاهان، هنرمندان، نویسندگان و اعضای عالی رتبه دربار بوده است. عبدالله بن طاهر شهر نیشابور را به پایتختی برگزید و به درخواست اهالی، سپاهیان خود را از درون شهر به باغ انتقال داد و عمارتی برای خود در آنجا ساخت و آن را کاخ شادیاخ نامید، پس از آن، کاخ شادیاخ به مرکز دولتی تبدیل شد.اهمیت این کاخ به حدی بوده که امیران سلسله های طاهریان و سلجوقیان آنرا به عنوان مرکز خود در نیشابور برمی گزیدند و این محله را به سبب وجود همین کاخ به نام شادیاخ می شناسند. شادیاخ مجموعه ای از معماریهای دوران مختلف است. در کاوشهای باستان شناسی به قطعه  گچ های نقاشی شده از دیوار برخورد کرده اند که 19 بار گچ و نقاشی و نقاشی شده است و نشان از 19 سلیقه در ادوار مختلف دارد.

 

 

 

 

           


آوای گردشگران یاس