کاروانسرا و شکار در طبیعت 1395/02/29

نیشابور در طول تاریخ از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مسافران بسیاری را به خود دیده که وجود کاروانسرای شاه عباسی مهر تاییدی بر این امر است. هم اکنون این کاروانسرا به عنوان مرکز عرضه صنایع دستی و موزه حیات وحش مورد استفاده قرار گرفته که اغلب صنایع دستی و سوغات نیشابور در این بخش به گردشگران عرضه میشود. در جنوب غربی کاروانسرای شاه عباسی نیشابور یک موزه ی شخصی به نام "شکار در طبیعت" راه اندازی شده است.

نزدیک به 450 گونه جانور وحشی و شماری جانور منقرض شده تاکسیدرمی و جانورانی زنده در این موزه نگهداری میشود. کتابها و فیلم هایی درباره شکار و محیط زیست نیز در کتابخانه این مجموعه قابل استفاده است. در بخش شرقی کاروانسرا هم موزه نیشابور قرار دارد. در این موزه ظروف مربوط به هزاره اول و دوم پیش از میلاد و اشیا و آثار قرن سوم تا دهم هجری و سکه های مربوط به دوران اشکانی و ساسانی و پس از آن نگهداری میشود. بخش دیگر موزه به مضامین مردم شناسی اختصاص یافته و نمونه هایی از پوشاک و ابزار و وسایل زندگی سنتی را برای دیدار علاقه مندان گردآوری کرده است.

 

 

 

            


آوای گردشگران یاس