تماشایی ترین چشم انداز ساحل خزر 1395/04/05

از جاده به دریا ، از دریا به جنگل

( سنگ تجن ) ( گردگل ) و ( ده نو ) نام هایی است که می گویند پیش از این ( نوشهر ) را به این نام ها می شناخته اند؛ یک بندر دیدنی در ساحل خزر که می شود انواع کشتی های صنعتی و قایق های کوچک ماهی گیری را در آن جا دید و جنب و جوش زندگی و تجارت را در آن تماشا کرد .

نوشهر برای مسافران دریا ، بخشی از ساحل خزر است که در اطرافش جنگل های انبوه ، دامن شان را تا کناره دریا پهن کرده اند و تماشایی ترین چشم اندازهای ساحل خزر را شکل داده اند . در بعضی از نقاط ساحلی این منطقه مثل سی سنگان ، وقتی در کنار ساحل بایستید ، جاده جنگلی با درختان سر به فلک کشیده، پیش چشم تان است و زمانی که در جنگل هستید ، موج های خروشان ساحل دریای خزر را می بینید .

از جاذبه های دریایی که بگذریم ، منطقه کوهستانی ( کجور ) طبیعتی زیبا را در جنوب نوشهر خلق کرده است که باید میان جنگل های انبوه سراغ آن را گرفت ، اما اگر هوای آب تنی ، جنگل گردی و پیاده روی دارید ، وقت تلف نکنید و راهی نوشهر شوید .

    

 


آوای گردشگران یاس