قلعه (ارجان) در خوزستان 1395/04/05

قلعه (ارجان) در خوزستان

قلعه (ارجان) در شهرستان بهبهان واقع شده است.(پل آمیر) نویسنده کتاب (خداند الموت) در باره ارجان می نویسد : قلعه ارجان بالای کوهی سنگلاخ بنا شده است. این قلعه در مرتفع ترین قسمت کوه متکی به یک تخته سنگ بزرگ ساخته شده و آب باران از همتن تخته سنگ وارد انبارهای قلعه می شده و به شکل مکعب می باشد.

صحن قلعه ارجان نسبتاً وسیع است و از طرف صحن سه طبقه حجره یکی بالای دیگری دیده می شود و تمامی حجره ها طاق چند شاخه معروف به طاق رومی دارند.

 


آوای گردشگران یاس