یادگاری دو برادر 1395/04/05

(دوازده امام) گنبد منفردی است از سال 429 هجری ، نزدیک به حسینیه بزرگ محله فهادان و قدیمی ترین بنای موجود در یزد که از حیث سبک بنا و نقش و نگار و کتیبه کوفی رنگی واجد اهمیت خاص و موضوع سخن متخصصان تاریخ معماری اسلامی است.

محقق بزرگ و ایران شناس مجرب آقای آرتور اپهام پوپ، چندین بار از این بنا در کتاب طرح هنر ایران یاد کرده است.

دو نقشه و طراحی و طراحی را که کار اریک شرویدر است و در کتاب مذکور چاپ شده ، در اینجا به نقل از آن اثر می آوریم . کتیبه رنگی موجود بر دیوار گچی جانب شرقی گواه است بر این که گنبد به دستور دو برادر به نام های ابویعقوب و ابومسعود برپا شده است . هیچ معلوم نیست که تغییر نام بنا به دوازده امام از آن چه عصری است. آنچه مسلم است ، این بنا بر اساس کتیبه موجود در آن توسط ابومسعود بهشتی و ابو یعقوب اسحق ، فرزند ینال که از سرهنگان ددستگاه حکومت علاء الدوله بوده اند ، ساخته شده است.


آوای گردشگران یاس