سفر برای غلتیدن در چشمه های جوشان 1395/04/05

سفر برای غلتیدن در چشمه های جوشان

قطره های آب ، یک ذره آتشی که در جان زمین هست ، بر می دارد و با املاح معدنی و گوگرد و کلر و سدیم می آمیزد و از دل زمین بیرون می جوشد . آبگرم ، بار املاحش را روی زمین می گذارد و دوباره در جایی دیگر ، به زمین فرو می رود و این قصه ، مدام تکرار می شود ؛ قصه آبگرم و چشمه های آبگرم ایران هم هزران سال است که همچنان تکرار می شود .

از ابوعلی سینای طبیب تا پزشکان امروزی ، همه بر خواص و اثرات مثبت این چشمه ها ، مهر تایید زده اند ؛ چشمه هایی که گاهی بی رنگ ، بی بو و بی مزه اند و گاهی بدبو و بدمزه و رنگی ، اما همیشه خاصیتی برای رو کردن دارند ؛ از درمان امراض پوستی گرفته تا تسکین دردهای عصبی و تنفسی .

دامنه های البرز و زاگرس ، بیشترین سهم را در میزبانی چشمه های آبگرم دارند ، اما چشمه های آبگرم ایران به البرز و زاگرس قناعت نکرده و هر جا توانسته اند ، از دل زمین بیرون زده اند ، از مشهد تا کردستان و از آستارا تا گنوی بندرعباس ، حتی استخر چهارصدو چندمتری ( گاو میش گلی ) که به اندازه کافی ، جا برای ماندن دارد و راه برای رفتن و شنا کردن . آبگرم جریان خون را افزایش می دهد ، سوخت و ساز سلول ها را زیاد می کند و دفع مواد زائد بدن را سرعت می دهد تا گرفتگی عضلانی رفع شوند و درد و ناراحتی کاهش یابد .

 


آوای گردشگران یاس