بقعه شاه ركن الدين، نگينى سبز در بافت تاريخى دزفول 1395/04/05

در بافت تاريخى دزفول آثار بسيار زيادى وجود دارد كه بقعه شاه ركن الدين به سبب ويژگى هاى خاصى كه دارد، در اين بافت خودنمايی می کند.  بافت كهن و تاريخى دزفول كه با گذشت قرن ها هنوز نيز به عنوان يادگار اعصار تاريخى دزفول به حيات خود ادامه مى دهد، نماد قرن ها خاطره جمعى و هويت اجتماعى و فرهنگى ساكنان بومي اين شهرستان است. به گواه شواهد، وسعت بافت تاريخى دزفول به عنوان معدود شهرهاى برخوردار از بافت تاريخى 200 هكتار است. اين بافت داراى 28محله، 12 هزار واحد مسكونى و تجارى و 120 اثر ثبت ملى است كه اين نشان دهنده قدمت و اهميت بافت كهن دزفول می باشد.  هر كدام از آثار موجود در اين بافت همانند خانه هاى تاريخى از جمله قلمبر، مستوفى، محسنى و ساباط ها و مساجد موجود در بافت به تنهايى دنيايى از رمز و رازهاى فرهنگ، معمارى و وسعت تاريخ اين شهر آجرى را در خود جاى داده اند اما در ميان اين آثار بقعه شاه رکن الدين به عنوان يك اثر ملى مذهبى و تاريخى رنگ و بوى خاص و ويژه اى به بافت كهن دزفول داده است. در همين رابطه مدير انجمن دوستداران و پژوهشگران شهرستان دزفول در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار مى كند: بقعه شاه ركن الدين در محل هاى با همين نام در مركز شهر دزفول قرار دارد و مهم ترين بناى تاريخى و هويت بخش محله شاه ركن الدين است.
محمد آذركيش با اشاره به اين كه اين بنا در مركز بافت قديم واقع شده و با فضايى سبز و معنوى زين تبخش اين بافت ارزشمند است، عنوان مى كند:  به شايستگى به آن لقب نگين سبز بافت قديم دزفول داده شده است. معمارى زيبا و فضاى سبز و باز در ميان بافت آجرى شهر دزفول منظره و خاطر هاى ب هياد ماندنى در ذهن بيننده به جاى مى گذارد. وى با بيان اين كه اين اثر زيبا فضا ها و مناظر چشم نوازى دارد، می افزايد:  بقعه شاه ركن الدين به شماره 8386 در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده است.
مدير انجمن دوستداران و پژوهشگران شهرستان دزفول تصريح مى كند:  محله شاه ركن الدين دزفول كامل ترين محله تاريخى بافت قديم دزفول است كه عناصر خود را حفظ كرده است. آذركيش با بيان اين كه بقعه شاه ركن الدين دزفول يكى از جاذبه هايى است كه در بازديد از اين شهر تاريخى نبايد آن را از دست داد، مى گويد:گروه بزرگ و مهمي از سادات دزفول منتسب به شاه ركن الدين هستند كه به آنان سادات شاه ركنى مى گويند، ضمن اين كه بسيارى از اين افراد، نام وى را بر نام خانوادگى خود گذاشته اند. وى عنوان مى كند: گنبد اين مقبره، نيلگون و مخروطى شكل با چهارده ضلع است. در بالاى درب جنوبى آن، پلكان خواجه نشين و طاقنمايى وجود دارد كه بر بالاى آن دو گلدسته بنا شده است. مدير انجمن دوستداران و پژوهشگران شهرستان دزفول همچنين با بيان اي نكه اين مجموعه شامل آرامگاه، مسجد، مدرسه و حمام است، تصريح می كند: همچنين در مكتوبات آورده شده كه ساختمان گلدسته ها دردوره قاجاريه ساخته شده و بناى بقعه و گنبد مربوط به دوره تيموريان نيز در زمان سلطنت شاهرخ ميرزا، فرزند امير تيمور ساخته شده است. آذركيش می گويد: در قديمي بناى بقعه در كنار مسجد شاه ركن الدين قرار دارد كه معمولا بسته است اما درب ورودى جديد آن در كوچ هاى اختصاصى و روبه روى خانه تاريخى محسنى واقع شده است. در دهه محرم نيز اين بقعه حا ل و هواى خاصى داشته و مراسم ويژ هاى هر شب در آن برگزار می شود.

  


آوای گردشگران یاس