نوروز از نو جهانی شد! 1395/09/13

نوروز از نو جهانی شد! 

چرایی ثبت دوباره نوروز در فهرست یونسکو

<نوروز> بار دیگر در فهرست میراث جهانی ثیت شد، چون پنج کشور تمایل داشتند تا این آیین باستانی را مشترک با کشورهای همسایه خود در سطحی گسترده تر به عنوان یک آیین باستانی به ثبت جهانی برسانند.

به گزارش ایسنا، هشتم مهرماه 1388 آیین باستانی<نوروز> با عضویت هفت کشور و با عنوان یک پرونده مشترک در فهرست میراث نامملوس یونسکو به ثبت رسید؛ پرونده ای مشترک با درخواست و مدیریت ایران و همکاری کشورهای جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان که آن سال به عنوان سومین اثر در فهرست میراث نامملوس جهانی و نخستین اثر نامملوس ایرانی در این فهرست جهانی ثبت شد.  قطعاً این آیین سنتی و مهم آنقدر برای کشورهای همسایه ایران اهمیت داشت که سال 1393 پنج کشور <افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان> درخواست عضویت در پرونده مشترک جهانی<نوروز> را مطرح کردند. به دنبال این تقاضا و برای الحاق نام پنج کشور به این پرونده، از 11 تا 16 اسفندماه 1393، هتل لاله در تهران میزبان نمایندگان کشورهای عضو پرونده<نوروز> و کشورهای تقاضاکننده برای پیوستن به این پرونده بود تا کشورهای عضو پرونده بر سر چگونگی تهیه پرونده جدید و به دست آوردن راهکارهای مختلف به تفاهم برسند. سرانجام دفتر بزرگ ترین پرونده میراث نامملوس از نظر تعداد کشورهای عضو در آن، 16 اسفند 1393 در طبقه13 هتل لاله بسته شد و صبح روز چهارشنبه، 10آذرماه 1395 با نهایی شدن پیوستن این پنج کشور جدید به پرونده، بار دیگر پرونده <نوروز> در فهرست میراث نامملوس جهانی یونسکو به ثبت رسید. محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که اکنون در یازدهمین اجلاس کمیته بین الدول حفاظت از میراث فرهنگی نامملوس جهانی در کشور اتیوپی در آفریقا حضور دارد، در گفت و گو با ایسنا، ثبت پرونده جدید <نوروز> در فهرست میراث جهانی و عضویت پنج کشور جدید را قدمی موفقیت آمیز در این پرونده دانست و گفت: فکر می کنم در سال های آینده کشورهای دیگری نیز به عضویت پرونده نوروز درآیند. این پرونده یکی از موفق ترین پرونده های میراث جهانی است.

طالبیان با تأکید بر این که ایران، مدیریت و مسئولیت هماهنگی پرونده <نوروز>  را بر عهده داشت، اظهار کرد: با این ثبت جهانی، بیشتر کشورها، به ویژه هند، افغانستان، قزاقستان و کشورهای تازه اضافه شده  به پرونده <نوروز> از ایران برای مدیریت مناسب پرونده و موفقیت در این زمینه و مشارکت کشورهای دیگر تقدیر کردند.


آوای گردشگران یاس