تمرکز ویژه موزه 333 ساله انگلیس بر مجموعه های ایرانی 1395/08/08

تمرکز ویژه موزه 333 ساله انگلیس بر مجموعه های ایرانی

 

«نخستین موزه انگلستان وحتی شاید جهان که در سال 1683 میلادی شروع به کار کرد، بر مجموعه های ایرانی و بین النهرین تمرکز ویژه ای دارد.» به گزارش ایسنا، دکتر «پل کالنیز»، موزه دار بخش خاور نزدیک، در موزه «آشمولین» در زمان بازدید سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنکی و گردشگری و جبرئیل نو کنده، رئیس موزه ملی از این موزه، در لندن اظهار کرد: نخستین موزه انگلستان و شاید جهان که در سال 1683 میلادی شروع به کار کرد، از آن زمان تا امروز بر مجموعه های ایرانی و بین  النهرین تمرکز ویژه ای دارد. او در این بازدید که پروسفور «یاکوب دال»، رئیس مرکز آشورشناسی دانشگاه آکسفورد حضور داشت، تاریخچه موزه آشمولین را تشریح کرد. دکتر«دانیل بون»، رئیس بخش حفاظت و مرمت این موزه توضیحاتی  ارایه و پروفسور«یاکوب دال»، رئیس مرکز آشورشناسی دانشگاه آکسفورد به بیان جدیدترین فناوری عکاسی از الواح میخی و دیگر اشیای باستانی که اصطلاحاً به «گنبد دوربین دار» شهرت دارد، پرداخته است.

نوکنده و بهشتی در ادامه همچنین از آزمایشگاه پژوهشی باستان شناسی، تاریخ هنر و شتاب دهنده کربن14 دیدن کردند.

 

  


آوای گردشگران یاس