این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست...! 1395/07/24

آیا کسی هست که از من به حسین پیامی برساند، اگرچه برخی، آن را ناخوش دارند!؟

حسین کشته ایی است بدون جرم و گناه که پیراهن او به خونش رنگین شده ...

بعد از کشیدن جزء جزء کربلا

حالا نوبت به رنگ زدن خدا می رسد

از بین رنگها انتخاب می کند

سرخی را برای محاسن حسین 

و سفیدی را برای موی زینب

حماسه ماندگار عاشورا و تأثیر بی دلیل آن بر مسیر آزادی خواهی در طول تاریخ، از آن دست حوادث تاریخی است که هرگز در قالب یک دین و آیین نمی گند و آزاداندیشان و متفکران اقصی نقاط عالم، آن را بررسی و بر حقانیت چنین واقعه حیات بخشی برای اسلام و آزادی خواهی در جهان، سر تعظیم فرود می آورند.

                     


آوای گردشگران یاس