اصالت مسگری در کرمان 1395/07/11

یکی از مهمترین جذابیتهای مجموعه فتحعلی خان کرمان، بازار مسگران است. در گذشته موسیقی مخصوص این بازار که ضربه چکش بر مس بوده، جانی به این بازار می داد، اما مشخص نیست که چرا بخش تولید ظروف مسی از بازار جدا شده و به خارج از شهر انتقال یافته است؛ در حالیکه بسیاری از مردم فقط برای شنیدن این آوا به بازار کرمان می آمدند. صنعت مسگری کرمان، از پیشینه چند هزار ساله برخوردار است؛ به طوری که حفاری های انجام شده در " تل ابلیس " در 17 کیلومتری جنوب شرق بردسیر کرمان، نشان می دهد حدود شش هزار سال قبل، مردمان این ناحیه موفق به ذوب مس در کوره های ابتدایی و ساخت ابزار و ظروف مسی شده اند. باستان شناسان همچنین در بررسی های منطقه شهداد کرمان، به نقاط بسیاری برخوردند که آثار کهن تری در بر داشته و سطح زمین آنها پوشیده از سر گدازه کوره ذوب فلزات مس بوده است. هنوز هم در حجره های این راسته از بازار، میتوان ظروف و تزئینات زیبای مسی و پته های رنگارنگی خرید و سوغاتی برد.

 

 

  


آوای گردشگران یاس