شمس تبریزی که بود؟ 1395/07/10

شمس تبریزی که بود؟

شمس که بود. چگونه در مولانا نفوذ کرد و دست سرنوشت چگونه وی را در خاک این شهر نهاد. پاسخ بسیاری از این سوالات در هاله ای از ابهام مانده و هیچکس به درستی به اعجاز وجود این صوفی پر رمز و راز پی نبرد.نام واقعی اش «محمدبن علی بن ملک داد تبریزی بود» زاده تبریز و ملقب به شمس تبریزی. آنگونه که خود اقرار کرده از کودکی روح تشنه بیقرارش وی را از دیاری به دیاریدیگر می کشانده. خانه بر دوشی پیشه اش بوده و همه عمر در پی یافتن انسانی از جنس خویشتن، ترک خانه و کاشانه می کرده و همواره در سفر بوده تا جایی که به وی لقب شمس پرنده داده بودند. بالاخره پس از سالها سیر آفاق و انفس در پی یافتن حقیقت هستی در شصت سالگی به قونیه می رسد و مولانای سی و هشت ساله را گمشده سالیان دراز عمر خود می یابد و او را وارد قماری عاشقانه می کند که در این قمار مولانا دل و دین می بازد و عشق می برد.

شهر خوی با داشتن بیش از شش هزار سال، آثار باستانی و تاریخی گران سنگی را که مربوط به ادوار مختلف تاریخی است، در خود به یادگار گذاشته است. مقبره شمس تبریزی به عنوان سلطان عرفا و کسی که مولانای بزرگ را ز خاک به افلاک رساند و آتش در وجود وی افکند که تا به امروز، روشنایی بخش علاقه مندان عرفای اسلامی است، در این شهر قرار دارد و همه ساله علاقه مندان زیادی از اقصی نقاط جهان به زیارتش می شتابند؛ آن هم در روز هفتم مهرماه که به نام «شمس تبریزی»  به ثبت رسیده است.

 

  


آوای گردشگران یاس