" باتومی "؛ زیبای قفقازی 1395/06/24

" باتومی " یک شهر ساحلی در غرب گرجستان است که علاوه بر جذب گردشگران خارجی، یکی از مراکز مهم در جذب گردشگر گرجی هم به حساب می آید. این شهر علاوه بر زیبایی شهری و توریستی، به دلیل موقعیت جغرافیایی، یکی از بندرگاههای قدیمی در آن منطقه است که در سالیان دراز مراودات تجاری آن منطقه با اروپا از این بندر انجام میشود. باتومی در دوره هخامنشیان، از متصرفات پادشاهان هخامنشی شمرده میشد. بعدها یوستی نیانوس، از پادشاهان روم شرقی آنجا را تصرف کرد و پس از بنای دژ پترا در شمال آن، باتوس اهمیت خود را از دست داد و مدتی بعد، جزو متصرفات پادشاه لز شد. باتومی را میتوان یکی از زیباترین و توریستی ترین بنادر و شهرهای ناحیه قفقاز نامید. در سالهای اخیر دولت گرجستان با برنامه ریزی های توریستی مناسب، این شهر را با تمام زیبایی هایش به دنیا معرفی کرده است، خصوصا طرفداران زیادی هم در بین مسافران ایرانی دارد.

 

 

 

  

 

 


آوای گردشگران یاس