از " دوکچی " تا " قلایچی " 1395/06/13

بوکان دارای غارهای طبیعی زیادی با قدمت چند میلیون ساله استو از معروفترین این غارها میتوان غار " زندان چاوه " در سی کیلومتری جاده بوکان به مهاباد در روستای کانی رهش، غار " کول آباد " در نزدیک همین روستا بر سر جاده بوکان میاندوآب، غار " مکری قران " در روستای خراسانه در مسیر بوکان به مهاباد، غار طبیعی روستای اشکوتان و غار " زندان سماقان " در فاصله 45 کیلومتری بوکان اشاره کرد، اما دو غار " دو کچی " و " قلایچی " در مسیر بوکان به شاهین دژ را میتوان از مهمترین غارهای بوکان دانست که همواره میزبان کوهنوردان و غارنوردان سراسر کشور است. علاوه بر موارد ذکر شده، از مناظر بسیار زیبا و طبیعت قشنگ دره های سرسبز و جنگلی روستاهای خراسانه و آشی گلان در مسیر بوکان به مهاباد و نیز جلگه سردرآباد نباید صرف نظر کرد.

 

  

 


آوای گردشگران یاس