پل خاتون، پل تاریخی در شهرستان خوی 1395/06/02

پل خاتون، پل تاریخی در شهرستان خوی است که در دو کیلومتری جنوب شرقی این شهرستان بر روی یکی از شعبات رودخانه ای پرآب که در 40 کیلومتری سمت چپ جاده آسفالت خوی – سلماس جریان دارد، ساخته شده است. به استناد بررسی های به عمل آمده، این پل در سالهای 1200-1170 هجری قمری به دستور احمدخان دنبلی بنا شده و در قرون گذشته و در لشکرکشی سلطان یعقوب آق قویونلو در سال 883 هجری قمری برای جنگ با برادرش سلطان خلیل، مورد استفاده قرار گرفته است. چنین به نظر میرسد پلی که در این محل بوده و شاید طی سالیان بعد و در اثر سوانح طبیعی و انسانی تخریب شده، احمدخان آنرا تعمیریا پل جدیدی در محل پل قدیمی ساخته و نام قدیمی که شهرت داشت، بر روی آن مانده است.

 

    


آوای گردشگران یاس