یادگار خدایی 1395/05/31

پل " حاج خدایی " یک پل تک دهانه است که بر روی نهر داریون ساخته شده و با شماره 11559 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

پل مزبور 26متر در ازا، هفت متر پهنا و 50/8 متر ارتفاع دارد. قسمت پایین پل در دوره های اخیر توسط ملات سیمان اندود شده است. این پل یک طاق جناغی شکل دارد و در پاییز سال 82 توسط میراث فرهنگی شوشتر تعمیر و مرمت شده است.

پل حاج خدایی که بر روی نهر داریون زده شده، در زمان پهلوی دوم (1309) توسط حسین حاج خدایی، یکی از مالکان بزرگ شوشتر ساخته شد. این پل ظاهرا برای عبور و مرور افراد و کشاورزان و کارگران مشغول در باغهای مالک بوده و با هزینه 400 هزار تومان ساخته شده است. ظاهرا در دوره قاجار در نزدیکی های این پل دروازه ای بنام دروازه آدینه وجود داشته که روزهای جمعه هنگام برگزاری نماز جمعه و صحراگردی مورد استفاده بوده و به سوی مسجد جامع گشوده میشده است. همچنین بقایای یک حمام قدیمی نیز در کنار پل به چشم میخورد.

 

 


آوای گردشگران یاس