سماور سنگی 10 تنی در مشهد نصب شد 1395/05/30

با پایان یافتن ساخت سماور 10 تنی در مشهد، این اثر هنری در بوستان کوه سنگی نصب و در معرض دید گردشگران و شهروندان مشهدی قرار گرفت.این اثر بزرگ به همت رمضان معمر و مجید سلطانی، دو تن از هنرمندان صتایع دستی استان خراسان رضوی و به سفارش شهرداری مشهد ساخته و نصب شده است. در همین ارتباط استاد معمر، یکی از سازندگان این اثر هنری و مدیر پروژه گفت: سماور سنگی با مدیریت مجید سلطانی، رمضان معمر و حامد پاسبان از هنرمندان صنایع دستی استان و با مشارکت بنیاد تعاون زندانیان در اردوگاه کار درمانی چناران ساخته شده است. وی افزود: این سماور از هفت قطعه سنگ بزرگ تشکیل شده که وزن هرقطعه از 500 تا دوهزار و 500 کیلوگرم متغیر است و در مجموع وزن سماور به حدود 100 تن و ارتفاع آن به حدود پنج متر میرسد.

 

 

      


آوای گردشگران یاس