چهار برج بر فراز قلعه چوبی 1395/05/28

قلعه مهرجرد که در محله مهرجرد قرار دارد، از نمونه قلعه هایی است که در تمامی آبادی های منطقه میبد وجود داشته و تنها باقی مانده این قلعه ها در منطقه است. این دژ دارای چهار برج در چهار گوشه و یک برج بعنوان درب ورودی در سمت جنوب است. خندقی که در حال حاضر چیزی از آن باقی نمانده، چهار سمت بنا را محافظت میکرده است. کلیت این بنا سه طبقه بوده، با پله هایی که ارتباط عمودی را میسر میساخته است. انواع مختلف پوشش های خشتی که در معماری ایران وجود داشته، در این بنا مشاهده میشود. قلعه مهرجرد علاوه بر اینکه بعنوان انبار مورد استفاده قرار میگرفته، مکان امنی برای پناه گرفتن بوده و در دورانی از آن بعنوان مکتب استفاده میشده است. این قلعه را میتوان متعلق به دوره های زندیه و افشاریه دانست. قلعه مهرجرد با مصالح خشت و گل و در سه بنا شده و حصارهای آن، چینه ای بوده و بر روی آنها تزییناتی از همان مطالح اصلی بکار رفته است. درب ورودی قلعه نیز از جنس چوب است، قلعه مهرجرد با شماره 4132 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

 

 

    


آوای گردشگران یاس