شیرین و فرهاد در " سعدل " 1395/05/23

آرامگاه شیرین و فرهاد روستای " سعدل "، آرامگاهی صخره ای است که با اتاقهای سنگی در دامنه کوه کنده شده و بومیان براین باورند که اینجا را فرهاد در فراق شیرین کنده است، البته دیرینگی این آرامگاه به دوران اورارتویی در هزاره نخست پیش از میلاد میرسد. بدیهی است که هیچ جامعه ای از تاثیر کم و بیش افسانه ها و اسطوره های تاریخی خود برکنار  نمی ماند. آذربایجان غربی نیز در عین حال که تاریخ ویژه خود را دارد، از جریان عمومی تاریخ ایران اثرها پذیرفته، اما در مواردی، تاریخ با افسانه عجین شده است؛ افسانه هایی که به نوبه خود دارای ارزش و شایسته بررسی هستند؛ چرا که افسانه ها، تصنیف ها و قصه ها می توانند شاهد باارزشی برای بازبینی و شناخت گذشته باشند. بعد از دیدن دخمه فرهاد و کمی رانندگی، به بازرگان، نقطه مرزی ایران و ترکیه خواهید رسید. این اولین نقطه مرزی است که در طول سفرمان به آن خواهیم رسید و از این به بعد در مسیر مرزی و به سوی آواجیق حرکت خواهیم کرد.

 

 

      


آوای گردشگران یاس