معماری شگفت انگیز کلیسای « هاکوپ » 1395/04/05

معماری شگفت انگیز کلیسای « هاکوپ »

کلیسای « هاکوپ » اولین کلیسای ارامنه جلفا است که در سال 1065 ، بعد از مهاجرت ارمنیان به استان اصفهان احداث شده و در حال حاضر ، در حیاط کلیسای مریم واقع است . این کلیسا از آن جهت که اولین کلیسای احداث شده ارامنه جلفاست ، مورد احترام و توجه خاص آن ها قرار دارد .

معماران ارمنی جلفای اصفهان با تطبیق هنر معماری خود با شرایط موجود دست به خلق شاهکارهایی بی همتا زدند . آنان کلیه کلیساها را از نظر اصول مذهبی و پلان منطبق با کلیساهای ارمنستان و از نظر شکل خارجی و نما کلاً متفاوت با شیوه معماری ارمنی و مطابق با شیوه معماری ایرانی بنا نهادند و از نتیجه این تلفیق بناهایی منحصر به فرد پدید آورند که نمونه آن ها را در هیچ کجای دنیا نمی توان یافت .

پلان اولیه کلیسا به شکل صلیب بوده که به علت تخریب بازوی جنوبی آن در سال 1843 میلادی به شکل مستطیلی در جهت شرقی – غربی در آمده است .

این کلیسا دارای سه گنبد کوچک است که گنبد میانی نسبتاً بزرگ تر است .

مصالح به کار رفته در ساختمان آن هم عبارتند از خشت و آجر .

 

 


آوای گردشگران یاس