خانه باغ شوکت الملک هم در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد 1395/05/16

خانه باغ شوکت الملک از بناهای بسیار با ارزش اواخر قاجار و اوایل پهلوی شهر بیرجند در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.

طاهره مال اندوز، مسئول حوزه ثبت آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی و میراث معنوی اداره کل در این خصوص گفت: این اثر یکی از خانه باغهای تاریخی بیرجند است که در میان چند باغ تاریخی شهر قرار گرفته و تاییدی است برتجمع باغهای شهر در این منطقه که سیر طراحی باغ ایرانی را از دوره زندیه ( ارگ بهارستان که در باغ زرشکی قرار دارد ) تا پهلوی ( باغ شرقی مجموعه که هم اکنون موسسه خیریه دست های پرتوان در آن قرار دارد ) نشان می دهد.

 

   


آوای گردشگران یاس