تور مشروطه گردی 1395/05/14

تهران زادگاه جنبش مشروطه ایران است و جایگاه نخستین مجلس قانون گذاری دموکراتیک در سرتاسر قاره آسیا. در یکصدودهمین سالروز پیروزی این جنبش، در کوچه پس کوچه های بافت تاریخی تهران گردش کنید و به سراغ مساجد، مدارس، زیارتگاه ها و خانه هایی بروید که رویدادهای سرنوشت ساز جنبش در آنها رقم خورده است. از نخستین گردهمایی و سخنرانی سیاسی در مسجد خازن الملک، دروازه یوسف آباد، عمارت مسعودیه تهران که یادآور سقوط کامل قزاقهاست؛ همینطور پارک اتابک، مسجد سپهسالار، باغ شاه، عمارت عشرت آباد، خانه سپهبد تنکابنی در خیابان هدایت و حتی قبر ملک المتکلمین و صوراسرافیل در جنب بیمارستان لقمان الدوله امروز از مکان های رویدادههای فتح تاریخی تهران می باشد؛ حتی قبر سپهدار تنکابنی در امامزاده صالح تهران که مهجور مانده و خانه تابستانی سردار اسعد در نزدیکی پل رومی که در اختیار بخش خصوصی است تا افتتاح مجلس شورای ملی در کاخ گلستان.

 

    

 


آوای گردشگران یاس