گچسر کیلومتر 63 1395/05/12

گچسر بخش آسارا از توابع شهرستان کرج است و پیش از آن، شهرستانک هم جزیی از این بخش بود. گچسر به " باغ لاله " اش معروف است؛ جایی که هم آب روان رودخانه را در کنار دارد و هم آنکه دل انگیزی و دل پذیری اش، هوایی تان می کند که بی خیال گشت و گذار در آنجا نشوید. حالا که به اینجا آمدید، حیف است که غار " یخ مراد " را از دشت بدهید. این غار که میان دو روستای کهنه ده و آزادبر قرار گرفته و از پایین غار رودخانه پرآب آزادبر جریان دارد که آب حوضه کوه هفتخوان و گردنه عسلک را به رودخانه کرج می ریزد. غار در تمامی ماههای سال قابل بازدید است. انعکاس و شکست نور به وسیله پدیده های یخی، منظره های بی نظیری رار در غار به وجود می آورد که مانند آن در هیچ غاری در ایران وجود ندارد.

 

 

     

 


آوای گردشگران یاس