چشمه های آبگرم هفت آباد سیلوانا 1395/05/11

در فاصله 45 کیلومتری شهر ارومیه روستایی خوش آب و هوا با طبیعت بکر و چشمه های آبگرم وجود دارد که هر ساله میزبان گردشگرانی از سراسر کشور است. رودخانه " باراندوزچای " یکی از پرآبترین رودخانه های اطراف شهر ارومیه است که از کوههای مرزی دالامپر و بوز سینا، مابین ایران و ترکیه سرچشمه می گیرد، در طول مسیرش از روستای هفت آباد بخش سیلوانا

می گذرد و بعد از گذشتن از منطقه باراندوز به دریاچه ارومیه می ریزد. بر روی چشمه اصلی آبگرم هفت آباد، توسط یکی از اهالی روستا که چشمه در زمین های او قرار دارد، استخری ساخته شده است. ساخت این استخر برای جمع آوری آب چشمه و شنای بهتر گردشگران صورت گرفته است. دمای تقریبی آب چشمه بین 32 تا 34 درجه است و برای بسیاری از بیماری های استخوانی خاصیت درمانی دارد. چشمه آبگرم هفت آباد در روزهای گرم تابستان پذیرای مهمانان و گردشگرانی است که می خواهند خاطره خوبی از این منطقه داشته باشند.

 

 

   


آوای گردشگران یاس