روزی شاهزاده ای بود و عمارتی به نام " ناصریه " 1395/05/10

عمارت ناصریه در شمال روستای جمال آباد و در حاشیه غربی جاده جمال آباد به روستای خسرو و در میان محوطه ای باز واقع شده است. باغ ناصریه یا کاخ ناصرالدین میرزا متعلق به یکی از فرزندان مظفرالدین شاه قاجار است. این بنا در میانه حیاطی قرار دارد که چهار گوشه حصار خشت و گلی آن را چهار برج مدور فراگرفته است. ورودی اصلی دارای یک در چوبی و دو لنگه منبت کاری شده می باشد.

بر روی یکی از لنگه های این در و  بر روی یک ورق فلزی بیضی شکل کتیبه " ناصریه " بصورت برجسته دیده میشود. این عمارت دو طبقه است و پوشش سقف شیروانی دارد. مطالح معماری کاخ از آجر و ملات گل بوده و نمای بیرونی آن را بعدها با گچ و سیمان ادود کرده اند، این عمارت به وسیله خرپاهای محکم و منظم چوبی نگهداری می شود.

 

 


آوای گردشگران یاس