چشم اندازهای دشت " ساردوییه " 1395/05/03

گردنه امیرالمومنین در مسیر جیرفت به " ساردوییه " و در انتهای پیچ های شمالی دلفارد قرار دارد؛ یکی از مناطق برف گیر شهرستان جیرفت که در تسخیر انبوه درختان اورس ( سرو وحشی ) قرار گرفته است. گردنه امیرالمومنین به دلیل اشراف به دره  دلفارد و دامنه های جنگلی پیرامون، چشم اندازهای بی نظیر و منحصربفردی را حاصل آورده است. توقف و تماشای جلوه های باشکوه این گستره، خاطرات به یاد ماندنی و زیبایی را به هر عابری هدیه میکند. پیچ های تند این مسیر برای رانندگان و عابران، احتیاط و لذت را به همراه دارد. پس از گذر از پیچ های گردنه امیرالمومنین و رسیدن به منطقه سربیژن، نفس های حبس شده در سینه، آزاد و لذت سفردوچندان می شود. سربیژن، منطقه ای مرتفع و برف گیر با زمستان های بسیار سرد و تابستانهای خنک است که چمنزارها و برکه های آب و چشمه سارهای آن در کنار باغ های گردو و آبادی های این منطقه، تصاویر دلچسب و آرامش بخشی برای علاقه مندان به همراه دارد.

 

 

 

   


آوای گردشگران یاس