اینجا هشترخان است 1395/04/31

اگر تاریخ، تمدن، فرهنگ، مردمانی میهمان نواز و مهمتر از همه، آب و هوایی فوق العاده مطبوع می خواهید، زنجان  و منطقه طارم مقصد مناسبی برای سفرهای تابستانی شماست.

زنجان، سرزمین مردان نمکی، دودکش های جن، سرزمین مساجد باشکوه، معبد اژدها، تخت دیو و سماع " چلبی اوغلی  "با هزاران افسانه ناگفته، استان مقاومت، شهر غواصان دریا دل، شهر انسان های فرهیخته، باهوش و میهمان نواز، سرزمینی با چشم انداز زیبا و مناظر بکر، گردشگران را به میهمانی فرامی خواند.

عبور از گردنه های سخت: دنیایی از سکوت و زیبایی، تلفیقی دلنشین از رود و کوه و جنگل و دشت؛ اینجا طارم زنجان است، چسبیده به منجیل و فومن گیلان. وقتی از گردنه های سخت و سردسیری مسیر زنجان به طارم میگذری، هیچ به ذهنت هم نمی آید که چه بهشت زیبایی انتظارت را می کشد.. شهرستا ن آب بر مرکز طارم است که از  منجیل حدود 50 کیلومتر و از زنجان حدود 90 کیلومتر فاصله دارد. اگر به دنبال منطقه ای دیدنی برای سفر یک یا دو روزه  می گردید، طارم و طبیعت ناب آن در تابستان میعادگاهی مناسب است.

 

 

 

  


آوای گردشگران یاس