آنجا که نشان یار دارد 1395/04/28

کل شهر خمین شاید از دو خیابان اصلی بزرگ و متقاطع تشکیل شده باشد که در گذشته باغستان های اطراف شهر به بزرگی آن کمک می کرد. در این شهر، خیلی گیج نخواهید شد کافی است به چند تابلو مرکز شهر دقت کنید تا خانه یا بهتر بگویم عمارت محل تولد و زندگی امام خمینی (ره) را ببینید. این خانه در ضلع شمالی رودخانه خمین، در محله قدیمی سرپل قرارا دارد و سال 75 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. این خانه 150 ساله حدود 2 هزار و 500 متر مساحت دارد و از حیاط های تو در تو تشکیل شده است. این عمارت در زمان قاجار ساخته شده و در ساخت آن از چوب، گچ و خشت استفاده کرده اند. در هر پنج حیاط یک حوض خودنمایی میکند که اصلی ترین حوض این خانه که در حیاط اصلی آن قرار دارد، معمار خوش ذوقی داشته و آن را به شکل قلب طراحی کرده است. حس خوب این خانه با عکس های قدیمی امام (ره) و حالت سنتی اش را از دست ندهید.

 

 

   

 


آوای گردشگران یاس