" مجارشین "، ماسوله آذربایجان شرقی 1395/04/26

" مجارشین " ( یا میرزانشین ) یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان " گنبرف " بخش مرکزی شهرستان اسکو و در حدود 65 کیلومتری کلان شهر تبریز قرار گرفته است.

مجارشین از نظر وضع طبیعی، روستایی کوهستانی با خانه های پلکانی همچون ماسوله است و با شهرستان های اسکو و آذرشهر جاده آسفالته دارد. این روستا همچنین محل تلاقی دو جاده آذرشهر به گنبرف و همچنین اسکو به گنبرف است که از این لحاظ نیز موقعیت بسیار ممتازی نسبت به روستاهای اطراف خود دارد. اگرچه از پیشینه روستای مجارنشین اطلاع دقیقی نیست اما از آثار باستانی به جا مانده که به دورانهای تاریخی پس از اسلام مربوط میشود، میتوان به قدمت زیاد این روستا پی برد.

گورستان تاریخی: یکی از مناطق گردشگری روستا، گورستان تاریخی مجارنشین است که در آن سنگ قبرها دارای نوشته هایی به زبان عربی هستند. این امر نشان دهنده رواج زبان عربی در زمانهای دور در روستای مجارنشین است. قدمت این گورستان به دوران تاریخی پس از اسلام میرسد.

مسجد صخره ای: از دیگر آثار این روستا میتوان به " بوشلار" اشاره کرد که خانه های صخره ای تاریخی مجارنشین است. این خانه ها، صخره ای و در دل کوه کنده شده اند و دارای طاقچه هایی هستند که نشان از زندگی انسانها در این محل در گذشته های دور دارد. این خانه ها بیشتر به شکل تدافعی و جهت در امان ماندن از مهاجمان کنده شده اند. مسجد صخره ای مجارشین هم مربوط به سده های میانی و متاخر دوران تاریخی پس از اسلام است و در سال 1385 با شماره ثبت 17506 بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

 

     


آوای گردشگران یاس