عاشیق های سرزمین پنیر 1395/04/24

در لیقوان آثار تاریخی زیادی به دست آمده که قدمت این روستا را به دوران پس از میلاد و اوایل اسلام پیوند می دهد. عمارت سنگی که در گذشته محل زندگی ارباب روستا به نام " احتشام الدوله " بوده، با معماری خاص و ستون های سنگی هنوز هم دیدنی است. آثار سنگی دیگری در گورستان قدیمی در غرب روستا قرار دارد که گفته میشود قدمت آنها به پیش از اسلام برمیگردد. دو شیر سنگی که حالا در مقابل مدرسه شهید باهنر در مرکز لیقوان قرا گرفته، از این نمونه اند. پل حاجی سالار در قسمت شرقی روستا هم دیدنی است. اهالی این روستا در موسیقی " عاشیقی آذربایجانی " دستس توانا دارند و این سبک موسیقی در این منطقه، بسیار رایج است. بطور کلی، در آذربایجان کمتر دهکده ای را میتوان یافت که جشن ها و عروسی ها بدون حضور عاشیق ها برگزار شود. حتی در مناطقی که عاشیق نیست، اهالی فرسنگ ها راه می پیمایند تا گروه عاشیق ها را به جشن ها دعوت کنند.

 

 

 

   


آوای گردشگران یاس