تیرگان در پای دماوند 1395/04/19

امروزه جشن کهن تیرگان تنها در نقاطی از شمال ایران و سمنان و دامغان برگزار میشود. تیرماه سیزه شو ( شب سیزدهم ماه تیر ) لفظ مازندرانی این جشن است که در میان کوهپایه های مازندران در سیزدهم آبان ماه گرفته میشود و در گاهشماری طبری، پس از نوروز، دومین و در سوادکوه مازندران، پس از نوروز و عید ماه بیستاشش ( ببیست و ششم عید ماه طبری)، سومین جشن مهم محلی شمرده میشود. البته در چند سال گذشته شماری از سازمانهای مردم نهاد به برپایی این جشن کهن، در روزگاری که یافتن بهانه ای به این ارجمندی برای شادی غنیمت است، همت گماشته اند. همچنین باید یاد کرد از ثبت ملی چکاد دماوند در دهم تیرماه و جشن تیرگانی که بیش از یک دهه است توسطسمن هایی از مازندران و کوهنوردانی از سراسر ایران در نزدیکی آن نماد پایداری ایران زمین برگزار میشود.

 

 

 

  


آوای گردشگران یاس