شوش قلب تاریخی ایران 1395/04/09

شوش، پایتخت نخستین تمدن ایران زمین در حدود هفت هزار سال پیش است که تا قرن ها پس از آن هم جایگاه خود را از دست نداد و هنوز هم مسکونی باقی مانده است. پرونده محوطه باستانی " شوش " بالاخره در روز 13 تیر سال گذشته در سی و نهمین اجلاس میراث فرهنگی یونسکو مورد بررسی قرار گرفت و  با اکثریت آرا به عنوان هجدهمین اثر جهانی ایران در فهرست یونسکو به ثبت رسید. امروز گرچه از این تمدن عظیم، تنها محوطه ای باستانی در شمال غربی استان خوزستان با ویرانه هایی از کاخ به جا مانده، اما هنوز هم نشانه عظمت ایران را میتوان در تک تک اشیای کشف شده در این محوطه باستانی و سنگ های عمارات آن به تماشا نشست. این محوطه باستانی که در کرانه رودخانه " شائور " ( یکی از شاخابه های رودخانه کرخه ) در حدود 120 کیلومتری شمال اهواز قرار گرفته است، قرن ها پیش مأمن مردمانی شد که تمدن بزرگ عیلام را شکل دادند.

 

 

 

   


آوای گردشگران یاس