زیارت در پایتخت 1395/04/08

باغ باصفایی که امامزاده در آن مدفون شد، حالا در قلب پایتخت قرار دارد؛ جایی در خیابان قدیمی خیام که یادگار تهران قدیم و شبهای قدر میعادگاه عاشقان است. امامزاده سید ناصرالدین (ع) یک هفته ای را در این باغ میهمان شیخ صالح از ارادتمندان اهل بیت (ع) بود تا جراحت هایش بهبود یابد. اما چنین نشد و در خانه همانشیخ از دنیا رفت و در همان باغ هم به خاک سپرده شد.بر مزار او یادبودی قرار گرفت تا به مرور، آرامگاهی برای ایشان بنا شود. وجود بنای امامزاده سید ناصرالدین (ع)، همچون دیگر آرامگاههای امامزاده های قدیمی تهران، در چگونگی شکل گیری محلات پایتخت نقش داشته است. حضور این آرامگاه باعث شد تا به مرور بازار تهران خود را به حوالی آن برساند و قریه ای که این آرامگاه در ان قرار گرفته بود؛ در دل یکی از نخستین و مهمترین محلات تهران یعنی بازار قرار گیرد. در هنگام ساخت خیابان خیام، بناهای قجری که در مسیر این خیابان بود، یکی یکی تخریب شد؛ جز بقعه امامزاده که مسیر خیام را تغییر داد.

 

 

     


آوای گردشگران یاس